pvCheck

Fotovoltaik sisteminizi bağımsız bir uzman tarafından test edin. Buna ‘fotovoltaik kontrol kolaylığı’ diyoruz!

Özel evinizde (çatı uygulaması gibi) veya ticari mülkünüzde bulunan bir güneş enerjisi santrali uzun vadeli bir yatırımdır. Isıtma sisteminize benzer şekilde, sistemin değerini korumak, maksimum güç üretimini elde etmek ve olası hasarları erkenden tespit etmek için düzenli bir kontrol almak önemlidir.

Tarafımızdan geliştirilen yerinde yapılan elektrolüminesans prosedürü ile fotovoltaik sisteminizin etkinliğini ve verimliliğini kontrol ettirebilirsiniz.

Sahada (Açık Hava) Elektrominesans

Açık hava elektrolüminesansı, doktorunuzdaki röntgen filmine benzer şekilde, fotovoltaik sistemin parlamasını sağlayan yeni bir görüntüleme tekniğidir. Bu yöntemle, bir pv panelindeki en küçük çatlaklar dahi görülebilir hale getirilmektedir.
Dış mekan elektroluminesans ile tespit edilebilecek en önemli problemler şunlardır:

  • Hatalı bypass diyotları
  • Kısmi hücre kopmaları
  • Hava koşulları nedeniyle oluşabilecek hücre hasarları
  • PID (potansiyel indüklenen bozulma)
  • Fotovoltaik panellerinin hatalı montajı
  • Nakliye veya kurulum nedeniyle panellerde oluşan mikro çatlakların tespiti

Bir PV sistemini ne zaman kontrol etmelisin?

Genellikle, ilk hizmete almadan hemen sonra bir güneş enerjisi sistemini kontrol etmek çok doğru bir yaklaşımdır. Böylece, montaj ve nakliye esnasında oluşmuş hasarları hemen tespit edilebilir. Bundan sonra sistem, garanti süresinin bitiminden kısa bir süre önce tekrar kontrol edilmelidir.

Bununla birlikte düzenli olarak sistemin verimliliğini kontrol etmek için 5 yılda bir kontrol etmek gerekir. Son olarak, güçlü bir dolu yağısından sonra PV sistemini kontrol etmeniz önerilir.

Verebileceklerimiz:

Standart olarak sisteminiz üzerinden yapmış olduğumuz test neticesinde elde edeceğimiz elektroluminesans görüntülerini sözlü açıklama ile birlikte tarafınıza bildireceğiz. Alternatif olarak tarafımızca yapılacak çalışma üçüncü şahıslara (sigorta, üretici firmaya talep, EPC firmasına talep v.b.) sunulacak ise detaylı yazılı rapor sunabiliriz.

Hizmetlerimizden veya ürünlerimizden yararlanmak mı istiyorsunuz?

Lütfen bizimle temasa geçiniz.