pvServe - photovoltaics thermography and electroluminescence

pvServe

BROŞÜR (TR)

pvServe, pv panel uzmanlarının fotovoltaik sistemleri analiz etmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir güç kaynağıdır. Güneş panellerini çıkarmadan kontrol etmenin iki yeni yöntemi var. Ters akım termografisi ve dış mekan elektrolüminesansı. Her iki yöntem de pv panellere ters akım verilmesi ile yapılabilir. İlk yöntem ile pv panalleri incelemek için bir termal görüntüleme kamerası kullanılmalıdır. İkinci yöntem ile de geceleri denetimi gerçekleştirmek için özel bir elektrolüminesans kamera kullanılmalıdır.

pvServe ile kontrol edilecek olan pv panel stringine gerçek yüksüz bir gerilimden daha yüksek ters yönde bir akım gönderilir. pvServe taşınabilir ve gücünü standart bir 230V AC şehir şebekesinden alacak şekilde tasarlanmıştır. pvServe PV sistemlerinde sorun giderme konusunda ihtiyacı olan her servis teknisyeninin alet kutusunun önemli bir parçası haline gelmiştir.

Konuyla ilgili başka sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Contatto

International Shop

Ters akım termografisi

PV Thermograhy
Termografi, özellikle güneş enerjisi sistemindeki problemlerin belirlenmesinde yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Bu işlem güneş panelinin ısı emisyonunu optik bir görüntüye dönüştürmeye dayanır. Termal görüntü hemen çevredeki daha sıcak olan herhangi bir noktasını tespit eder. Bu yöntem hatalı bağlantıları ve soketleri bulmak için de kullanılabilir. Belirtilen standartlar, termal görüntülemek için en az 400W/m² ışınlama seviyesindeki bir ortamda görüntülemeyi gerçekleştirmeniz gerektiği bilinmektedir. Yeni ters akım termografi tekniğimizle, bu testleri daha düşük güneş ışınması seviyelerinde ve hatta gece bile gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, güneş hücreleri boyunca ters yönde bir akım göndermeniz yeterli olur. Bu akım, güneş panelinin nominal akımından daha azdır ve normal koşullardaki hücrelere hiçbir şekilde zarar vermez.

Dış mekanda elektroluminesans

PV Elektroluminescence
Elektroluminesans kullanarak, pv paneller hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. İşlem sırasında güneş paneline belirli bir akım uygulanır. Termografinin aksine, bu teknik gece karanlıkta da kullanılabilir. Pv panele bir ters akım uygulandığında kızılötesi bölgede parlama başlar. Bu parlama, çok ayrıntılı görüntüler üretebilen özel bir kamera ile çekilebilir. Bu yöntem, güneş panellerinde çok ince saç kılı gibi çatlakları bile ortaya çıkarabilir. Bu kontroller GES güneş enerjisi santralinizin nihai kabul/test aşamasının parçası olarak, düzenli bakım sırasında veya belirli sorunların giderilmesinde uygulayabilirsiniz.